sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 -  TARAFLAR

Satıcı (Sözleşmede SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı: KÜÇÜKBAY YAĞ ve DETERJAN SAN. ve TİC. A.Ş.

Adresi: KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:102 35030 BORNOVA / İZMİR - TÜRKİYE

Telefon: 0232 388 25 57 – 0850 833 02 42

Fax : 0232 388 37 92

 

Müşteri (Sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

Müşteri olarak https://www.orkidemarket.com.tr/ alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

ORKİDE YAĞLARI e-ticaret sitesi kanalıyla ORKİDE markalı ürünlerin elektronik ortamda satışının yapılması, MÜŞTERİ tarafından siparişi verilen ve ödemesi yapılmış ürünlerin SATICI tarafından MÜŞTERİ’ye teslim edilmesi kapsamındaki alışveriş işlemlerine dair sözleşmedir. Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını kapsamaktadır.

MADDE 3 - SATIŞ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünler ve bu ürünlerin özellikleri, e-ticaret sitemizde yer almaktadır. Sitemizden online satışımız, yalnızca ülke genelini kapsamaktadır.

Sitede yayınlanan ürün fiyatları, KDV dahil satış fiyatlarıdır.  Fiyatlar, güncelleme yapılıncaya dek geçerlidir. Kampanyalar kapsamında süreli olarak yayınlanan fiyatlar ise belirtilen tarih sonuna kadar geçerlidir.

Ürünün türü, miktarı, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 -  GENEL HÜKÜMLER

4.1) MÜŞTERİ, e-ticaret sitesinde sözleşme konusu ürünlerin özellikleri, satış fiyatları, ödeme ve teslimat sürecine dair bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

MÜŞTERİ; bu bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylamakla mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından MÜŞTERİ’ye bildirilmesi gerekli olan adres, siparişi verilen ürünlerin özellikleri, ürünlerin KDV dahil fiyatları, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu kabul eder.

Ürünün teslimatı için bilgilendirme formunun elektronik ortamda onaylanması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI için ürünün teslim yükümlülüğü kalmamış kabul edilir.

4.2) Sözleşme kapsamındaki ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla sipariş verilmiş ve bedeli ödenmiş her bir ürün için MÜŞTERİ’nin ikamet adresine uzaklığa bağlı olarak e-ticaret sitemizde açıklanmış süre içerisinde MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu adrese teslim edilir. Ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya kuruluşun ürün teslimatını kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3) Anlaşmalı kargo firmasının, ürünü MÜŞTERİ’ye teslim ederken karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün MÜŞTERİ’ye teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, kampanya vb. dönemsel uygulamalarda ürün stoklarına bağlı olarak kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı ve bu kapsamdaki özel uygulamaları sona erdirme hakkını saklı tutar.

4.6) SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile MÜŞTERİ’ye verilen puan ve/veya hediye çeki sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

4.7) SATICI, sipariş konusu ürünü herhangi bir nedenle temin edememe durumunda bunu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade eder.

4.8) Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu durumda nakliye giderleri MÜŞTERİ’ye aittir.

Eğer MÜŞTERİ ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5  - CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ, ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde;

5.1) MÜŞTERİ’ye teslim edilen ürünlerin faturası ile birlikte iade edilmesi zorunludur. Ürün, SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında MÜŞTERİ’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak MÜŞTERİ’ye  geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp MÜŞTERİ tarafından imzalanacaktır.

İade edilmek istenen ürünlerin faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, ürünler bu kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte iade edilmelidir. (Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde yapılamayacaktır.)

5.2) İade edilecek ürünlerin kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ilgili belgeleri, MÜŞTERİ’ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

5.4) MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle üründe oluşan hasara bağlı olarak ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.5) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim tutarı veya bedelsiz ürün gönderimleri iptal edilir.

5.6) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün SATICI’ya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli, SATICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürünü satarken, MÜŞTERi’den tahsil ettiği kargo ücreti varsa bu ücreti MÜŞTERİ’ye iade etmez.

 

MADDE 6 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

MÜŞTERİ’nin temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ’nin temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde MÜŞTERİ herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER

7.1) Ülke sınırları içerisinde doğal afetler, uygulanan yasal sınırlama ve düzenlemeler veya kontroller, yargı kararları, savaş, terör eylemleri, yangın veya diğer kazalar veya işbu Sözleşme kapsamında ifa yükümlülüğü taşıyan taraflarca kontrol edilmesi mantıken imkansız olan diğer nedenler (söz konusu haller ve nedenler “Mücbir Sebep”) yüzünden engellenme, gecikme veya iş durdurulması halinde SATICI, e-ticaret sitesi ile ilgili faaliyetlerini durdurma kararı alma hakkını saklı tutar.

7.2) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, veya teslimat süresinin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

7.3) MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 gün içinde kendisine geri ödenir. MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. MÜŞTERİ, olabilecek gecikme için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasının yaklaşık 21 günü bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 8 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar MÜŞTERİ’nin ürün satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

7.1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesi gereği değeri 2000(İkibin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3000(Üçbin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000(İkinbin) Türk Lirası ile 3000(Üçbin) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

7.2) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.

hakkımızda

ORKİDE YAĞ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİKazımdirik, Ankara Cd. No:102, 35030

Telefon02323882557

Çalışma Saatlerimiz & Teslimat

Mesai saatlerimiz, hafta içi 8.00 ve 18.00 saatleri arasındadır.

Gün içinde verilen siparişler, mesai bitimine kadar kargoya verilir, özel ve resmi günlerde verdiğiniz siparişler ilk iş gününü takiben kargoya verilecektir.

E-ticaret sitemizde satışta olmayan diğer ürünlerimiz için bize iletişim formu ile ulaşabilirsiniz.

Visa
Master Card
Troy
Axess
Maximum
Bonus
Paraf
Card Finans
Verified by Visa
Rapid SSL
Master SecureCODE
Chip & Pin
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.